Απο τις νεώτερες τεχνικές…

Στο εργαστήριο είναι δυνατή πλέον η εκτέλεση, σε κατάλληλους ασθενείς, της μελέτης EXERCISE ECHO (Υπέρηχοκαρδιογράφημα υπό Πίεση) με ή χωρίς ενδοφλέβια χορήγηση ακουστικού σκιαγραφικού παράγοντα–τεχνική που υπο τις σωστές προυποθέσεις αναβιβάζει την διαγνωστική ακρίβεια για στεφανιαία νόσο σε επίπεδα σπινθηρογραφήματος μυοκαρδίου. Στον ασθενή παραδίδονται μαζί με την έκθεση και οι σχετικές ψηφιακές καταγραφές video οι οποίες καθιστούν δυνατή την ερμηνία και τον έλεγχο της καλής ή κακής ποιότητας της εξέτασης και από δεύτερο ειδικό.

Στο εργαστήριο είναι δυνατή η υπερηχοκαρδιογραφική εκτίμηση με ενδοφλέβια χορήγηση ακουστικών παραγόντων αντίθεσης (contrast agents) για διαγνωστικούς σκοπούς σε ειδικές περιπτώσεις.

Ψηφιακή διαχείρηση δεδομένων ιατρικών εξετάσεων.

Οι υπερηχογραφικές μελέτες όλων των ασθενών αποθηκεύονται σε ψηφιακά μέσα. Σε σοβαρότερες διαταραχές της καρδιακής λειτουργίας γίνεται αποθήκευση ψηφιακού video, όταν αυτό κρίνεται σκόπιμο, για διαδοχική συγκριτική μελέτη.