Στο δέρμα του προσώπου εμφανίζονται τόσο καλοήθεις βλάβες όπως σπίλοι, θηλώματα, σμηγματογόνοι κύστεις κλπ. όσο και κακοήθεις. Οι καλοήθεις βλάβες μπορούν να αφεθούν προς παρακολούθηση ή να αφαιρεθούν για αισθητικούς λόγους αλλά και για να αποκλειστεί κακοήθεια, ενώ οι κακοήθεις βλάβες απαιτούν χειρουργική θεραπεία.
Οι κακοήθειες του δέρματος αφορούν στην συντριπτική τους πλειοψηφία 3 τύπους: το ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα, το βασικοκυτταρικό καρκίνωμα και το μελάνωμα. Οι βλάβες αυτές σχετίζονται αιτιολογικά με την ηλιακή ακτινοβολία και για αυτό είναι συχνότερες σε άτομα με ανοιχτόχρωμη επιδερμίδα που εκτείθενται στον ήλιο αρκετές ώρες για χρόνια. Μπορούν να εμφανιστούν αυτόματα ή και σαν εξέλιξη ενός προυπάρχοντος σπίλου (ελιά). Κάθε δερματική βλάβη λοιπόν του προσώπου με μεταβολή ως προς το μέγεθος, χρώμα ή και την υφή θα πρέπει να εξετάζεται από έμπειρο στο αντικείμενο αυτό γιατρό.
Η χειρουργική θεραπεία των καλοήθων και κακοήθων βλαβών του προσώπου θα πρέπει να επιτυγχάνει ένα διπλό στόχο: πρώτον, την πλήρη αφαίρεση της βλάβης και δεύτερον, την αισθητική και λειτουργική αποκατάσταση του προσώπου. Η αποκατάσταση αυτή είναι σήμερα δυνατή με μια πληθώρα πλαστικών τεχνικών που χρησιμοποιούν δέρμα, βλεννογόνο ή και χόνδρο από γειτονικές περιοχές του προσώπου και που περιλαμβάνουν κατά το δυνατό μικρές τομές, καλά κρυμμένες στις φυσικές αύλακες και ρυτίδες του δέρματος. Φιλοσοφία της ομάδας μας είναι ο προσεκτικός σχεδιασμός της θεραπείας (εκτομή της βλάβης-αποκατάσταση) μετά από την ανάλυση των δεδομένων της κάθε περίπτωσης αλλά και η πλήρης ενημέρωση του ασθενή για την επέμβαση που θα ακολουθήσει με σχεδιαγράμματα και φωτογραφίες από ανάλογες περιπτώσεις. Έτσι γίνεται ευκολότερα αντιληπτό από τους ασθενείς το γιατί επιλέγεται μια συγκεκριμένη τεχνική πλαστικής αποκατάστασης, ενώ ακόμη μετριάζεται το άγχος τους για την ῝άγνωστη῝ επέμβαση που θα ακολουθήσει.