Οι εξελίξεις στην τεχνολογία των βιοϋλικών αλλά και στις χειρουργικές τεχνικές καθιστούν σήμερα τα οδοντικά εμφυτεύματα μια ασφαλή και προβλέψιμη λύση για τους ασθενείς και έχουν συμβάλλει κατά πολύ στην βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους. Τόσο οι σκληροί όσο και οι μαλακοί ιστοί γύρω από το εμφύτευμα παίζουν σημαντικό ρόλο ώστε να πετύχει κανείς ένα καλό αισθητικό αλλά και λειτουργικό αποτέλεσμα που θα έχει αντοχή στο χρόνο.

 

Σε πολλές περιπτώσεις η αποκατάσταση με εμφυτεύματα είναι σχετικά απλή, διότι υπάρχει επάρκεια οστού και μαλακών μορίων. Κάποιες φορές όμως η τοποθέτηση των εμφυτευμάτων προβληματίζει, είτε λόγω έλλειψης οστού ή και μαλάκων μορίων είτε λόγω του κινδύνου τραυματισμού σημαντικών ανατομικών δομών όπως είναι το κάτω φατνιακό νεύρο (νεύρο που ελέγχει την αισθητικότητα στο κάτω χείλος) και το ιγμόρειο άντρο. Τότε απαιτούνται περισσότερο σύνθετες επεμβάσεις, όπως για παράδειγμα η ανύψωση του εδάφους του ιγμορείου άντρου και η τοποθέτηση μοσχευμάτων προκειμένου να επιτευχθεί ένα καλό αποτέλεσμα χωρίς επιπλοκές. Τόσο οι απλές όσο και οι πιο περίπλοκες περιπτώσεις εμφυτευμάτων παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά επιτυχίας όταν γίνονται από έμπειρους χειρουργούς.